ETNO PARK

 

 

"Etnopark kod Županje - Dretvić stan"

multifunkcionalni objekt

 

 

Zavičajni muzej “Stjepan Gruber” u Županji od 2003. godine zahvaljujući Ministarstvu kulture, Vukovarsko-srijemskoj županiji i sponzorima obnavlja specifičnu graditeljsku cjelinu obitavališta izvan naselja - šokački stan na istočnom dijelu Republike Hrvatske. Projekt se realizira pod nazivom; multifunkcionalni projekt “Etnopark kod Županje-Dretvić stan” i po osnovnim osobitostima ulazi u širi kontekst razvijanja seoskoga turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Navedena graditeljska cjelina uvrštena je u preliminarno zaštićene etnološke spomenike kulture Republike Hrvatske čiju obnovu prati i nadzire Konzervatorski odjel u Osijeku. U svibnju 2007. godine završena je prva faza obnove, te su u ljeto 2007. organizirani prvi dolasci posjetitelja. U narednom razdoblju očekuje se nastavak radova na obnovi tradicijskih objekata, postavljanje stalnog muzejskog postava na otvorenom te otvaranje ugostiteljskih sadržaja koji će uz jaču promidžbenu aktivnost, nadamo se privući veći broj posjetitelja u Vukovarsko-srijemsku županiju i šire.

 

U proteklom razdoblju ishođene su sve potrebite dozvole za gradnju, nakon čega se otpočelo sa temeljnom sanacijom i konzervacijom tradicijskih objekata. Prema načinjenoj projektnoj dokumentaciji, neki su objekti predviđeni za potpunu sanaciju, a drugi će se graditi na onim mjestima gdje su nekada postojali, ili će se njihov položaj rekonstruirati prema istovrsnim tradicijskim obitavalištima s ovoga područja. Navedenim projektom definirani su i ostali sadržaji potrebiti za ukupno funkcioniranje budućega Etnoparka. Dakle, definirane su četiri osnovne djelatnosti: muzeološka, turistička, ugostiteljska i poljoprivredna, a svaka se provodi u nekoliko osnovnih faza i u svezi je s glavnim projektom obnove.

 

Muzeološka djelatnost revitalizira dio građevina i opreme, te će se na taj način prikazati nekadašnja složenost tradicijskoga obitavališta u izvornom obliku, čime će se ostvariti osnovni preduvjeti da se na stanu prezentiraju dijelovi tradicijskoga načina života. Dakle, ona bi trebala istaknuti kulturološku osobitost stanovništva istočnoga dijela Hrvatske starosjedilaca – Šokaca s kraja 19. i sredine 20. stoljeća.

 

Turistička djelatnost planira se organizirati u dijelu objekata koji bi se namijenili promidžbi kulturnoga turizma i organizaciji različitih manifestacija u kulturi, seminara, radionica, kongresa i sl. Dok je primjerice u tradicijskom objektu hambar planiran turističko informativni punkt (prodaja ulaznica, suvenirnica i sl.)

 

Ugostiteljska djelatnost će se organizirati u dva objekta koji će se obnoviti u smislu pružanja gastronomske ponude tipa gostionice (usluga serviranja toplih i hladnih napitaka s jednostavnom tradicionalnom toplom i hladnom kuhinjom) i smještaja (noćenje s doručkom i apartmanski smještaj) s mogućnošću boravka u prirodi (jahanje, vožnja zaprežnim kolima, šetnja i drugo).

 

Poljodjelska djelatnost planira nastaviti i proširiti temelje iz kojih je ova cjelina i nastala – na njenoj prostornoj, povijesnoj i etnološkoj vrijednosti. Posebice će se voditi briga o proizvodnji zdrave prehrane.