KONTAKT

 

 

 

 

Naziv: ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER

Tel.: 032/837-101

Fax.: 032/838-977

e-mail: zavicajni.muzej.stjepan.gruber@vu.t-com.hr

 

Grad: ŽUPANJA

Adresa: Savska 3

Vrsta muzeja: zavičajni

Prostor muzeja: cca 650 m2

 

Osnivač: Grad Županja

Adresa: Strossmayerova 1

Broj i datum osnivačkog akta: br. 7003, od 04.08.1953.

 

Ravnatelj:

Ime i prezime: mr. sc. Janja Juzbašić

Broj i datum akta o imenovanju:
Klasa: 013-03/08-01/3, Urbroj: 2212/01-01-10-11, od 22.03.2010.
i Klasa: 612-05/14-01/04, Urbroj: 2212/01-01-14-13, od 29.09.2014.

 

Djelatnici muzeja:
Kustos: Hrvoje Tkalac, prof. povijesti i arheologije
Tajnica: Katica Filipović
Domar: Stjepan Žihlavski
Spremačica: Blaženka Filipović
Računovodstvo: Kata Mlakić dipl.ecc (uposlena na ½ radnoga vremena), tel. 032/831-044

 

Stručno vijeće muzeja:

Janja Juzbašić - datum izbora: 06.07.2015., VSS
Hrvoje Tkalac - datum izbora: 06.07.2015., VSS
Zvonimir Stjepanović - datum izbora: 18.03.2016.

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak: 7:30 - 15:30 sati
Rad kustosa sa strankama: utorak i četvrtak 10:00 - 14:00
Za posjetitelje muzej otvoren svaki radni dan 8:00 - 15:00
Subota i nedjelja 17:00 - 19:00 sati

Ponedjeljkom muzej zatvoren.

 

Cjenovnik usluga:

Ulaznice: odrasli 10 kn, djeca 5 kn

Stručno vodstvo za veće skupine: 100 kn

Stručno vodstvo - pojedinačno: 20 kn

Sve posjete većih skupina treba, molimo najaviti najmanje 5 dana ranije.