Nagrada za uspješnu suradnju – izložbu „Goldhaube- Zlatare“
Nagrada za uspješnu suradnju – izložbu „Goldhaube- Zlatare“

Nagrada Vlade Gornje Austrije

2012

Nagrada Vlade Gornje Austrije za uspješnu suradnju – izložbu „Goldhaube- Zlatare“