Graphophone
drvo; metal
širina postolja=35 cm, dužina
postolja=25 cm, visina=33 cm,
dužina trube=23,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-42
GRAPHOPHONE- aparat za bilježenje i reprodukciju govora koji se poč. 20. st. koristio u Vrbanji.
Ure
đaj ima drveno postolje i dugi lijevak. Ukras - uveo list.
AMERICAN GRAPHOPHONE TYPAG COMPANY NEW YORK 4994