Posuda za umak
porculan
visina=8,7 cm, dužina posude=22
cm, dužina postolja=24 cm, širina
posude=11,3 cm, širina
postolja=14,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-45
Posuda za umak ROSENTHAL.
Bijeli porculan sa ukrasom cvjeti
ća u
nizu. Postolje u obliku tanjuri
ća.
Oblik
čamca.