Porculanska čutura
porculan
radijus=26,5 cm, debljina=12 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-50
Čutura od porculana ornamentirana s
plošnih strana. Na jednoj strani
natpis: UZPOMIN OD SIMA
GRASZ ZA GYURA JUZBASIC IZ
ZUPAYA K.B. 366. 1880. S druge
strane naslikan buket cvije
ća
okružen s prstenovima u crvenoj,
bijeloj i plavoj boji. Malo ošte
ćeno.