Podnos
alabaster
visina=24 cm, radijus=30 cm
gra
đanska epoha
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-66
Podnos od bijelog alabastera
(plemeniti kvarc). Sljepljen od tri
dijela. U knjizi ulaska 256ABC.
Plasti
čni ukras u obliku vinove loze.