Divan
otkup
drvo; tkanina
dužina=1,98 m, visina=1 m, širina
sjedišta=60 cm
gra
đanska epoha
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-67
Divan (starinski ležaj) od drveta
sme
đe boje, presvučen tkaninom s
uzorkom vertikalnih pruga u crvenoj,
zelenoj, krem i zlatnoj boji. Na
crvenim prugama ukras ljiljana.