Pozivnica na koncert Melite
Lorkovi
ć 1954.
papir
dužina=15 cm, širina=10 cm
1954.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-68
Pozivnica na koncert Melite
Lorkovi
ć u Kopenhagenu
11.5.1954.g. Pozivnicu je poslala
jugoslavenska delegacija u
Kopenhagenu. Tekst pozivnice pisan
je nalivperom a menu ve
čere je
istipkan.