Notni zapis Mladena Pozaića:
''
Čestitka''
papir
dužina=31,5 cm, širina=23,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-69
Notni zapis Mladena Pozai
ća.
Pjesma: ''
Čestitka'' rukom pisana.
''Danas je dan tvojoj slavi...''