Notni zapis Srećka Albinija: ''Zdravo
Marijo!'' iz 1941.
papir
dužina=34 cm, širina=21 cm
1941.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-70
Notni zapis Sre
ćka Albinija, pjesma:
''Zdravo Marijo!'', rukom pisana. U
Županji 15.4.1941. iz opere Mari
čon.