Porculanska posuda za držanje
cigareta
dar
porculan
visina=6,1 cm, dužina=6,2 cm,
širina=3,1 cm
1930.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-77
Porculanska posuda za držanje
cigareta. Ukras od šarenog cvije
ća u
sredini, oko ruba posude cvije
će u
zlatnoj boji.