Keramička lula
glina
dužina=5,3 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-79
Lula naran
časte boje. Oko dijela za
muštik nalazi se plasti
čan ukras. Rub
dijela za duhan je ravan i bez ukrasa.
Koljeno je izvana ukrašeno
plasti
čnim ukrasom koji podsjeća na
leptira a iznad ukrasa nalazi se tri
reda linija.