Koštana lula
kost; metal
dužina=8 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-82
Lula od kosti s metalnim poklopcem
na dijelu za duhan. Izrezbareni ukras:
jelen, ograda i zid ku
će od cigle.
Ispod reljefa nalazi se stilizirani
ukras lista i godina 1750. Oko dijela
za muštik nalazi se neukrašeni prsten.