Koštana lula
kost; metal
dužina=13 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-83
Lula od kosti sa metalnom navlakom
na dijelu za muštik. Otvor za duhan
je bubrežastog presjeka. Neukrašena.