Keramička lula
keramika
dužina=4,9 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-84
Kerami
čka lula sive boje s
prstenastim zadebljanjem na dijelu
za muštik. Na koljenu ukras u obliku
školjke. Dio za duhan ošte
ćen. Pečat
ne
čitak (srce, ROSCW).