Lula od morske pjene
drvo; koža; morska pjena; svila
dužina kutije=13,5 cm, dužina
lule=12,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-85
Lula od morske pjene. U kutijici od
drveta presvu
čenoj kožom. Iznutra je
obložena svilom s pe
čatom:
GARANTIERT ECHT
MEERSCHAUM. Lula ima
trodimenzionalni prikaz jelena koji
ri
če. Muštik je prelomljen na dva
dijela. Svila i koža u lošem su stanju.