Keramička lula
keramika
dužina=8 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-87
Lula od keramike sme
đe-crvene boje
s glazurom. Dio kod koljena ima
plosnati ukras s nazubljenim rubom i
cik-cak linijama (isto izgleda i dio za
muštik). Na koljenu se nalazi mali
okrugli pe
čat. Dio za duhan ima
ravni rub s biljnim ukrasom.