Izjava Matka Pavlovića, 1799.g.
papir
dužina=23 cm, širina=18 cm
1799.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-2
Izjava Matka Pavlovi
ća iz Bošnjaka
na njema
čkom jeziku, pisana tintom
na papiru 1799.g.