Dokument iz 1842.g.
papir
dužina=35 cm, širina=21,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-9
Papirnati dokument iz 1842.g. pisan
rukom. U gornjem dijelu zelenkaste
boje. U gornjem dijelu je
nalijepljeno 7 taksenih maraka, u
lijevom donjem kutu spisa utisnut je
okrugli žig crvene boje. Datiran
17.6.1842.g.