Dokument
''Extract=aus=der=conduit=lista'',1849 .g.
papir
dužina=42,5 cm, širina=32,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-12
Dokument:
''Extract=aus=der=conduit=lista.''
Teško
čitljiv dokument pisan rukom.
Podijeljen je na rubrike ispunjen
brojkama i slovima. Županjska
11.kompanija, 1849.g.