Okružnica iz 1854.g.
papir
dužina=21 cm, širina=34,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-13
Okružnica pisana hrvatskim i
njema
čkim jezikom koja
obaviještava o tome da se one osobe
koje polože propisanu taksu mogu
osloboditi od vojni
čke službe. Ad
1770 311 III. U Zagrebu 13.7.1854