Fišeklija
drvo; koža
dužina=18 cm, visina=7 cm, širina=7
cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-556
Kožnata fišeklija duguljasta oblika.
Iznutra od drveta osim poklopca koji
je sav od kože