Pješadijska austrijska oficirska
''financijska'' sablja
drvo; metal
dužina sablje=78 cm, dužina
sje
čiva=64,5 cm, širina=3 cm
19.st
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-654
Pješadijska austrijska oficirska
''financijska'' sablja. Držak drven,
brazdan. Le
đni okov od željeza s
plitkom kapom na glavici i
zakovicom. Rukobran valovit sa
zaobljenim uglovima nastavlja se u
branik bademastog oblika s
uzdignutim rubovima. Krak branika
povijen i zadebljan s dvije uzdužne
perforacije. Sje
čivo jednobridno,
zakrivljeno, sa širim žlijebom s obje
strane. Korice nedostaju.