Knjiga babogredskih zapovidi
papir
dužina=19,5 cm, širina=23,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1068
Knjiga babogredskih zapovidi iz
1823.g. Tvrdo ukori
čena s oko 100
stranica ispisanih rukom. Tekst je
pisan hrvatskim jezikom i tintom te
dosta
čitak. Prvih nekoliko stranica
nije sa
čuvano.