Ljekarnička stojnica EXTR. RHEI 
dar
porculan
visina=8,3 cm, radijus=5,2 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1192
Porculanska bijela stojnica s
poklopcem. Natpis u štitu obruba
bijelo-plave boje: EXTR. RHEI