Ljekarnička bočica FERR.REDUCT.
dar
staklo
visina=7,1 cm, radijus=4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1194
Bo
čica od prozirnog stakla s čepom.
Natpis u štitu: FERR.REDUCT.