Ljekarnička bočica VIN.CHINAE 
dar
staklo
visina=13 cm, širina baze=6 cm,
promjer ruba=2,7 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1214
Staklena bo
čica s natpisom: VIN.CHINAE