Ljekarnička bočica KREOSOT. FAGI
dar
staklo
visina=8,8 cm, promjer dna=4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1225
Staklena mala valjkasta bo
čica
uskog grla s
čepom u obliku križa. U
štitu natpis: KREOSOT. FAGI