Ljekarnička bočica ZINC. VALERIAN. 
dar
staklo
visina=6 cm, promjer dna=3,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1231
Staklena bo
čica s natpisom: ZINC. VALERIAN.