Ljekarnička bočica JODUM
dar
staklo
visina=8,1 cm, radijus dna=3,4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1248
Bo
čica od smeđeg stakla, valjkastog
oblika, s vertikalnim plosnatim
nastavkom na
čepu. Natpis: JODUM
B.GREDA.