Ljekarnička bočica HYDRONG.BYODAT. PULV 
dar
staklo
visina=10 cm, radijus dna=5,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1253
Bo
čica od plavog stakla. Natpis:
HYDRONG.BYODAT. PULV