Portret gospođe Marte Gruber
Tomislav Krizman
1924. g.
Olovka/papir
Cjelina: visina=88,5 cm, širina=62 cm
Inv. broj: 6-UMJ