Ljekarnička bočica SOL.KAL...
dar
staklo
visina=14 cm, radijus dna=6,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1256
Bo
čica od žuto-smeđeg stakla,
valjkastog oblika s dužim vratom i
čepom. Natpis:
SOL.KAL.BIJOD.DECIN.PR.JOD