Ljekarnička bočica  LJEKARNA K'SPASITELJU...
dar
staklo
visina=10 cm, radijus dna=4,9 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1259
Bo
čica od smeđeg stakla, valjkastog
oblika s
čepom. Natpis: LJEKARNA
K'SPASITELJU PH.MR.RUDOLF
MIRT AETHILLIUM
AMIDOBENZOIC