Ljek. bočica BARYUM NITRICUM
staklo
visina=12,2 cm, promjer dna=4,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1264
Bo
čica od prozirnog stakla s
plosnatim
čepom. Natpis: BARYUM
NITRICUM