Ljekarnička bočica TINCT LOBELIAE 
dar
staklene plo
čice
visina=10,8 cm, promjer dna=4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1265
Bo
čica od prozirnog stakla s
četvrtasto-plosnatim čepom.
Naran
časti natpis: TINCT LOBELIAE