Ljekarnička bočica ACID.NITRIC. DIL. 
dar
staklo
visina=10,2 cm, promjer dna=4,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1277
Staklena bo
čica s natpisom: ACID.NITRIC. DIL.