Ljekarnička bočica KALI CHROMIC. FLAV 
dar
staklo
visina=10,2 cm, promjer dna=4,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1280
Staklena bo
čica s natpisom: KALI CHROMIC. FLAV