Portret žene
Sonja Taj
čević-Kovačić
drveni ugljen, kreda u boji/papir
cjelina: visina=59,3 cm, širina=44,8 cm
Inv. broj: 11-UMJ