Ljekarnička bočica OL.PINI PUM 
dar
staklo
visina=10,5 cm, širina dna=4,7 cm,
dužina dna=4,8 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1288
Bo
čica s natpisom: OL.PINI PUM