Ljekarnički pult
dar
drvo
visina=90 cm, širina=138 cm,
dužina=69 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1301
Ljekarni
čki pult od drveta, svjetlo
sme
đe boje iz B.Grede, proizveden u
Budimpešti. Sa straženje strane pulta
nalaze se ladice i police.