Natpis liječnika iz Šamca
papir; šperplo
ča
visina=14,5 cm, širina=18,3 cm
1893.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1302
Natpis lije
čnika iz Šamca:
mr.Šišman Sojetori. Prakti
čni
lije
čnik Šamac 30.9.1893. Papir na
šperplo
či.