Ljekarnička vaga
dar
drvo; metal; mramor
dužina postolja=55 cm, širina
postolja=32 cm, visina=60 cm
1898.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1303
Ljekarni
čka vaga s utezima.