Natpisna ploča
metal
dužina=58 cm, širina=46 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1307
Natpisna plo
ča (oznaka za granicu)
izme
đu Županjske i Vinkovačke
kumpanije. Metalna, pravokutnog
oblika, bijele boje, crnih slova i s
viticama po rubu