Kapa graničara
konac; tkanina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1309A
Kapa - dio grani
čarske uniforme.
Crvene boje sa crnim rubom i
zlatnim detaljima i ukrasima od
plavog, bijelog i zelenog konca.