Prsluk graničara
tkanina
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1309C
Prsluk - dio grani
čarske uniforme.
Tamnoplave boje, tamnoplave
podstave sa srebrnim gumbima i
svjetloplavom trakom s 2 našivena
džepa.