Kovanica
bronca
promjer=2,6 cm
1861.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1313
Kovanica od 4 jedinice. Na nali
čju: 4
1861. A, na licu AUSTRIJSKI GRB.
Bronca.