Kovanica
bronca
promjer=2,3 cm
1816.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1314
Kovanica od 1/2 krajcara. Na nali
čju:
1/2 KREUZER 1816, na licu:
AUSTRIJSKI GRB U ŠTITU NA
KOM JE KRUNA. Bronca.