Kovanica
bronca
promjer=3,1 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1316
Kovanica. Na licu: DESNI PROFIL
F. JOSEPHA, na nali
čju: U
VIJENCU - DER TAPFERKEIT.
Bronca.